معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


رئیس هیئت شهرستان آرادان


مسابقات شطرنج قهرمانی پیشکسوتان کشور

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی سریع و برق آسا پیشکسوتان کشور

50 تا 65 سال - 65 سال به بالا

۲0 و ۲۱ شهریور ماه ۱397

شهرستان سمنان

مسابقات شطرنج پیشکسوتان کشور در تاریخ ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه به میزبانی هیات شطرنج استان سمنان و در دو جدول برگزار خواهد شد.

در یک جدول بازیکنان رده سنی 5۰ تا 65 سال و در جدول دیگر بازیکنان بالاتر از 65 سال می توانند شرکت کنند. 

محل برگزاری مسابقات سالن خانه شطرنج سمنان(مجموعه ورزشی شهید چمران) استحضور خانم ها در این مسابقات بلامانع است.

مسابقه رأس ساعت ۱5 روز سه شنبه مورخ 97/۰6/20 در سمنان آغاز خواهد شد.

مقررات فدراسیون جهانی شطرنج فیده حاکم بر مسابقات است.

مسابقه در 7 دور و به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

زمان بازی مسابقه سریع ۲۰ دقیقه برای کل بازی به علاوه ۱۰ ثانیه زمان اضافی به ازای انجام هر حرکت از اولین حرکت بازی برای هر بازیکن می باشد.

زمان بازی مسابقه برق آسا 3 دقیقه برای کل بازی به علاوه ۲ ثانیه زمان اضافی به ازای انجام هر حرکت از اولین حرکت بازی برای هر بازیکن می باشد.

رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر و به ترتیب اولویت استفاده می گردد.

رویارویی مستقیم

تعداد برد بیشتر (بازی انجام نشده محاسبه می گردد)

 بوخ هولز

مجموع بوخ هولز

ورودیه برای کلیه نفرات 5۰۰،۰۰۰ ریال برای مسابقه سریع و 4۰۰،۰۰۰ ریال برای مسابقه برق آسا می باشد.

خوابگاه و صبحانه رایگان می باشد. (ناهار و شام به عهده هر شرکت کننده می باشد)

جوایز:
به نفرات اول تا سوم بخش سریع و برق آسا حکم و مدال در هر رده و به پنج نفر اول جوایزی نقدی اهدا می گردد.

در صورتی که تعداد بانوان کمتر از 5 نفر باشد فقط حکم و مدال اعطا می گردد.

مسابقات ریتد می باشد و نتایج آن جهت احتساب درجه بین المللی به فدراسیون جهانی شطرنج ارسال می شود.

شرایط سنی

مسابقات رده سنی 5۰ الی 65 سال: متولدین 1332/۱۰/11 الی 1347/۱۰/11

مسابقات رده سنی بالای 65 سال: متولدین 1332/۱۰/11 و قبل از آن

آدرس محل برگزاری:

سمنان - بلوار بسیج - مجموعه ورزشی شهید چمران - خانه شطرنج سمنان

آدرس محل اقامت:

سمنان - بلوار بسیج - مجموعه ورزشی شهید چمران - خوابگاه سمنان

روز

تاریخ

ساعت 9:15 صبح

ساعت 15

سه شنبه

1397/6/20 

ورود 

4 دور سریع 

چهارشنبه

1397/6/21 

3 دور سریع 

9 دور برق آسا 

پنج شنبه

1397/6/22

 خروج بازیکنان

 

اطلاعات تماس:
خانم رستمی (نائب رئیس هیات شطرنج استان سمنان) ۰9۱9۱34543۰
تلفکس هیات شطرنج استان سمنان 3345374۰ - ۰۲3
آقای امطعه (رئیس کمیته پیشکسوتان استان سمنان) ۰9۱943۰5۱۱۲