معمای هفتگی
معمای شماره 1
معمای شماره 1
سفید شروع و در 3 حرکت مات می کند.
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


آیین نامه مسابقات آزاد شطرنج قهرمانی رده های سنی استان سمنان

آیین نامه مسابقات آزاد شطرنج قهرمانی استان سمنان

رده های سنی زیر 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 سال دختران و پسران

گرامیداشت روز خبرنگار

14 لغایت 15 مرداد 1395

هدف:

به منظور شناسایی نفرات برتر و معرفی منتخبین به مسابقات قهرمانی کشور هیئت شطرنج استان سمنان اقدام به برگزاری مسابقات قهرمانی رده های سنی دختران و پسران در سال 95 می نماید.

شروع مسابقات:

تمامی مسابقات روز پنج شنبه 14مرداد 1395 راس ساعت9:30 صبح آغاز خواهد شد (بازیکنان می بایست نیم ساعت قبل از شروع دور اول در سالن مسابقات حضور داشته باشند).

قوانین و مقررات:

کلیه قوانین و مقررات فیده در مسابقات اعمال می گردد.

مسابقات در 5 الی 7 دور به روش سوئیسی برگزار می گردد.

تبصره1: در صورتی که دربعضی از رده ها تعداد شرکت کنندگان کمتر از حد معمول باشد، آن رده به صورت دوره ای برگزار خواهد شد.

تبصره2: اگر در برخی از رده ها تعداد شرکت کنندگان (دختران یا پسران) یک یا دو نفر باشند آن رده به صورت مختلط برگزار می گردد.

زمان بازی ها برای هر بازیکن 60 دقیقه تعیین شده و به ازاء هر حرکت 10 ثانیه به زمان بازیکنان اضافه خواهد شد.

تاخیر بیش از 30 دقیقه از اعلام زمان بازیها به منزله باخت بازیکن خواهد بود.

غیبت غیر مجاز به منزله انصراف از ادامه مسابقات بوده و شامل محرومیت اعلام شده از سوی کمیته انضباطی هیئت استان خواهد شد.

هرگونه اعتراض به رای سرداور تا پایان همان دور و با درخواست کتبی و پرداخت مبلغ 400000 ریال امکان پذیر است.بدیهی است اگر اعتراض وارد باشد مبلغ دریافتی مسترد می گردد.

پوئن شکنی:

نفرات برتر براساس امتیازات کسب شده تعیین خواهند شد چنانچه 2 و یا چند بازیکن در امتیازی برابر بودند از شکستن امتیاز به روشهای زیر برای تعیین نفرات برتر استفاده خواهد شد:

الف: رویارویی مستقیم    ب: بوخ هولز قطع شده 1    ج: بوخ هولز قطع شده 2    د: بوخ هولز متوسط 1    و: مجموع بوخ هولز  

شرایط سنی بازیکنان:

متولدین 87/10/11 به بعد      رده سنی  8 سال

متولدین 85/10/11 به بعد      رده سنی 10 سال

متولدین 83/10/11 به بعد      رده سنی 12 سال

متولدین 81/10/11 به بعد      رده سنی 14 سال

متولدین 79/10/11 به بعد      رده سنی 16 سال

متولدین 77/10/11 به بعد      رده سنی 18 سال

ورودیه مسابقات:

ورودیه مسابقات  مبلغ 200000 ریال می باشد.

هزینه خوابگاه به ازای هر شب 150000 ریال می باشد.

جوایز مسابقات:

به سه نفر برتر هر رده حکم قهرمانی اهدا خواهد شد.

نفرات اول تمامی رده های سنی در صورت تایید کمیته فنی که از سوی هیئت شطرنج استان سمنان تعیین خواهد شد به عنوان سهمیه استان سمنان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می گردند.

شرایط ثبت نام شرکت کنندگان:

آخرین مهلت ثبت نام تاریخ 11 مرداد 1395 می باشد.

بازیکنان می بایست مبلغ ورودیه و هزینه خوابگاه را تا تاریخ ذکر شده به شماره حساب 0109591920003 بانک ملی بنام هیئت شطرنج شهرستان سمنان واریز نمایند.

بازیکنان می بایست قبل از شروع دور اول فیش واریزی، اصل و فتوکپی شناسنامه خود را به مسئول مسابقات تحویل دهند.

 

برنامه مسابقات جدول 5 دور

(نیم ساعت قبل از شروع دور اول در سالن مسابقات حضور داشته باشید)

ایام هفته

تاریخ

ساعت

دور

پنج شنبه

95/5/14

09:30

اول

پنج شنبه

95/5/14

12:00

دوم

پنج شنبه

95/5/14

17:30

سوم

جمعه

95/5/15

09:30

چهارم

جمعه

95/5/15

12:00

پنجم

برنامه مسابقات جدول 7 دور

(نیم ساعت قبل از شروع دور اول در سالن مسابقات حضور داشته باشید)

ایام هفته

تاریخ

ساعت

دور

پنج شنبه

95/5/14

09:30

اول

پنج شنبه

95/5/14

12:00

دوم

پنج شنبه

95/5/14

16:30

سوم

پنج شنبه

95/5/14

19:00

چهارم

جمعه

95/5/15

09:30

پنجم

جمعه

95/5/15

12:00

ششم

جمعه

95/5/15

16:30

هفتم

محل ثبت نام و برگزاری مسابقات:

سمنان - بلوار بسیج - ابتدای بلوار ورزش - مجموعه ورزشی الغدیر - خانه شطرنج سمنان

موضوعات سایت