معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


افتتاحیه قهرمانی شطرنج جوانان زیر 20 سال پسران کشور

رئیس هیئت شطنج استان سمنان:

در زمینه استعدادیابی فعالیتهای خوبی را پیش بینی و اجرا خواهیم کرد.محمود رضا گل هاشم رئیس هیئت شطرنج استان سمنان در آیین افتتاحیه مسابقات شطرنج قهرمانی زیر 20 سال پسران کشور در سمنان با بیان این مطلب افزود طی جلسات برگزار شده با آموزش و پرورش شهرستان و استان سمنان برنامه های خوب و گسترده ای جهت کشف استعدادهای برتر شطرنج استان انجام خواهد شد.

ادامه مطلب