معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


رئیس هیئت شهرستان آرادان


دوره تخصصی جامع مرکز و فرماسیونهای پیاده ای

دوره تخصصی جامع مرکز و فرماسیونهای پیاده ای شطرنج 6 و 7 خردادماه در شاهرورد برگزار می شود.

شرکت در این دوره برای کلیه مربیان و بازیکنان آزاد است. 

مبلغ ورودیه جهت ثبت نام این دوره 1/000/000 ریال است که باید به شماره حساب 0109571010007 بانک ملی به نام هیات شطرنج شاهرود واریز گردد.

مدرس این دوره آقای مهران حق شناس مربی بین المللی و مسئول کمیته مربیان فدراسیون شطرنج است.

توجه: آخرین مهلت ثبت نام 1 خردادماه می باشد. اولویت حضور در این دوره با افرادی است که زودتر ثبت نام کرده باشند و پس از تکمیل ظرفیت دیگر ثبت نامی صورت نخواهد گرفت.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام در این دوره  با خانم اشرف باقری (نایب رئیس هیات شاهرود) 09124731641 تماس بگیرند.