معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


رئیس هیئت شهرستان آرادان


گزارش دور ششم، هفتم و هشتم مسابقات قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش مسابقه در ادامه مطلب

ادامه مطلب
گزارش دور پنجم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور پنجم در ادامه مطلب

ادامه مطلب
گزارش دور سوم و چهارم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور که در حکم انتخابی قهرمانی آسیا و جهان می باشد از تاریخ 1 لغایت 7 اردیبهشت 95 به میزبانی هیئت شطرنج استان سمنان در 9 دور به روش سوئیسی با حضور شطرنجبازانی از 12 استان کشور در حال برگزاری می باشد.

 

گزارش و گالری عکس دور سوم و چهارم در ادامه مطلب

ادامه مطلب
گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور که در حکم انتخابی قهرمانی آسیا و جهان می باشد از تاریخ 1 لغایت 7 اردیبهشت 95 به میزبانی هیئت شطرنج استان سمنان در 9 دور به روش سوئیسی با حضور شطرنجبازانی از 12 استان کشور آغاز گردید.

 

گزارش و گالری عکس دور اول و دوم در ادامه مطلب

ادامه مطلب
افتتاحیه قهرمانی شطرنج جوانان زیر 20 سال پسران کشور

رئیس هیئت شطنج استان سمنان:

در زمینه استعدادیابی فعالیتهای خوبی را پیش بینی و اجرا خواهیم کرد.محمود رضا گل هاشم رئیس هیئت شطرنج استان سمنان در آیین افتتاحیه مسابقات شطرنج قهرمانی زیر 20 سال پسران کشور در سمنان با بیان این مطلب افزود طی جلسات برگزار شده با آموزش و پرورش شهرستان و استان سمنان برنامه های خوب و گسترده ای جهت کشف استعدادهای برتر شطرنج استان انجام خواهد شد.

ادامه مطلب