معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


رئیس هیئت شهرستان آرادان


مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی استان سمنان

نتایج پایانی مسابقات به شرح ذیل می باشد.

رده سنی زیر 8 سال:

آرشام غریبی مقام اول از سمنان، امیر خلاقی مقام دوم از سمنان و امیرحسین سلمانی مقام سوم از شاهرود

رده سنی زیر 10 سال:

پرهام جعفری چاشمی مقام اول از سمنان، مائده جوادی فرد مقام دوم از سمنان و آریا آخوندی مقام سوم از سمنان

رده سنی زیر 12 سال پسران:

سروش علائیان مقام اول از سمنان، احمد خوش قدم مقام دوم از شاهرود و مهراد سلامت منش مقام سوم از سمنان

رده سنی زیر 12 سال دختران:

رومینا مزدارانی مقام اول از سمنان، فاطمه نظری مقام دوم از شاهرود و ریحانه قرنی مقام سوم از سمنان

رده سنی زیر 14 سال:

محمد امین طاهری مقام اول از سمنان، علی علیانی مقام دوم از سمنان و مهدی قنبری مقام سوم از سمنان

رده سنی زیر 16 سال:

محمد نوروزی مقام اول از شاهرود، امیرحسین محمدی مقام دوم از شاهرود، محمد امین براری مقام سوم از سمنان

رده سنی زیر 18 سال:

عرفان فاتحی مقام اول از شاهرود

گالری عکس: