معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


رئیس هیئت شهرستان آرادان


آیین نامه سومین دوره مسابقات ریتد شطرنج قهرمانی استان سمنان

آیین نامه سومین دوره مسابقات ریتد شطرنج قهرمانی استان سمنان

گرامیداشت ولادت با سعادت امام رضا (ع)

ویژه بازیکنان با درجه زیر 2200 و بدون ریتینگ

3 الی 5 مرداد 1397

شهرستان شاهرود

هیئت شطرنج استان سمنان در نظر دارد به منظور توسعه کمی و کیفی شطرنج، مسابقات قهرمانی استان را به صورت مشترک  را با شرایط ذیل برگزار نماید.

مسابقات در روز چهارشنبه مورخ 3 مرداد ماه 1397 راس ساعت 9:30 صبح در خانه شطرنج شاهرود آغاز می شود.(حضور تمامی بازیکنان رأس ساعت 9 صبح در محل مسابقه الزامی است)

مسابقه در 7 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

جدول فوق جهت محاسبه ریتینگ به فیده ارسال خواهد شد.

زمان بازی برای هر بازیکن 60 دقیقه به همراه 30 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت می باشد.

مدت زمان تاخیر در آغاز هر دور 30 دقیقه می باشد.

غیبت غیر مجاز به منزله انصراف از ادامه مسابقات بوده و شامل محرومیت اعلام شده از سوی فدراسیون خواهد شد.

هرگونه اعتراض به رای سرداور تا پایان همان دور و با درخواست کتبی و پرداخت مبلغ 400000 ریال امکان پذیر است. بدیهی است اگر اعتراض وارد باشد مبلغ دریافتی مسترد می گردد.

رده بندی نهایی بر اساس امتیازات کسب شده در پایان مسابقات تعیین خواهد شد. چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازی یکسان کسب نمایند برای تعیین رتبه از روش زیر استفاده خواهد شد:

1) رویارویی مستقیم 2) بوخ هولز 3) مجموع بوخ هولز

نفر برتر آقایان (مرحله نیمه نهایی) و بانوان (جشنواره سراسری کشور) در رده بندی نهایی از استان سمنان با نظر هیئت استان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می گردد.

ورودیه بازیکنان زیر 14 سال 30000 تومان و برای سایر بازیکنان 50000 تومان می باشد.

هزینه خوابگاه برای دو شب مجموعا 30000 تومان می باشد.

عضویت در سیستم جامع فدراسیون برای شرکت کنندگان الزامی است.

ارائه معرفی نامه از سوی هیئت های شهرستان ها به هیئت میزبان الزامی می باشد در غیر این صورت میزبان از پذیرش افراد فاقد معرفی نامه معذور خواهد بود.

آخرین مهلت ثبت نام روز دوشنبه  97/05/01 می باشد.

بازیکنان می بایست مبلغ ورودیه و هزینه خوابگاه را تا تاریخ ذکرشده به شماره حساب 0109571010007 بانک ملی به نام هیات شطرنج شهرستان شاهرود واریز نمایند و اصل فیش واریزی را روز مسابقه به مسئول مسابقات تحویل دهند.

جوایز مسابقات:

مقام اول 200000 تومان + 300000 تومان هزینه شرکت در مسابقات نیمه نهایی قهرمانی مردان کشور

مقام دوم 180000 تومان

مقام سوم 150000 تومان

مقام چهارم 120000 تومان

نفر برتر بدون ریتینگ 80000 تومان

نفر برتر زیر 20 سال 80000 تومان (متولدین 77/10/11 به بعد)

نفر برتر زیر 14 سال 80000 تومان (متولدین 83/10/11 به بعد)

توضیح یک: در صورتی که کسی در دو قسمت مقام بیاورد فقط جایزه بالاتر به او تعلق خواهد گرفت.

توضیح دو: در صورتی به رده 20 و 14 سال جایزه تعلق خواهد گرفت که بیش از 5 بازیکن حضور داشته باشند.

توضیح سه: اگر تعداد شرکت کنندگان کمتر از 30 نفر باشند 15% از مجموع جوایز کسر خواهد شد و به ازای هر 5 شرکت کننده بیشتر مبلغ 100000 تومان به مجموع جوایز اضافه خواهد شد.

توضیح چهار: اگر شخصی از خارج از استان به مقام اولی رسید جایزه نفر دوم شامل حال وی می شود.

توضیح پنجم: در صورتی به مقام اول بانوان 3000000 ریال هزینه شرکت در مسابقات جشنواره سراسری  بانوان کشور تعلق خواهد گرفت که بیش از 6 بازیکن حضور داشته باشند.

همچنین مسابقه قهرمانی بلیتس استان در روز پنجشنبه 97/05/04 ساعت 19:00 با شرایط ذیل برگزار می گردد.

قوانین فیده حاکم بر مسابقات می باشد.

مسابقه در 7 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

ریتینگ بازیکنان در این مسابقات محاسبه می گردد.

زمان بازی برای هر بازیکن 5 دقیقه می باشد.

عضویت در سیستم جامع فدراسیون برای شرکت کنندگان الزامی است.

نفر برتر (از استان سمنان) و با نظر هیئت استان به مسابقات بلیتس قهرمانی کشور اعزام می گردد.

آخرین مهلت ثبت نام روز دوشنبه  97/05/01 می باشد.

ورودیه مسابقه بلیتس 10000 تومان می باشد.

%85 از کل ورودیه به سه نفر برتر تعلق خواهد گرفت.

محل برگزاری مسابقات:

شاهرود، خیابان فردوسی، جنب باشگاه ناصر بیاری، خانه شطرنج شهرستان شاهرود

تلفن:   32233230-023                                  آقای خراسانیان:    09195455875 

برنامه سومین دوره مسابقات ریتد شطرنج قهرمانی استان سمنان

روز

تاریخ

ساعت 9:30

ساعت 15:30

ساعت 19

چهارشنبه

3 مرداد

دور اول

دور دوم

دور سوم

پنج شنبه

4 مرداد

دور چهارم

دور پنجم

بلیتس

جمعه

5 مرداد

دور ششم

دور هفتم