معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


رئیس هیئت شهرستان آرادان


مسابقات شطرنج قهرمانی زیر 20 سال استان سمنان

مسابقات شطرنج قهرمانی انتخابی زیر 20 سال استان سمنان در دو بخش بانوان و آقایان با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.

در بخش آقایان محمد سجاد مویدی زاده از شهرستان سمنان با کسب امتیازات کامل قهرمان، مرتضی ملکی از شهرستان شاهرود و به لطف پوئن شکنی بهتر دوم و حسین کسائیان از شهرستان مهدیشهر با همین امتیاز سوم شد.

در بخش بانوان آرمیتا جلالیون از شهرستان سمنان با کسب 4 امتیاز قهرمان، یگانه خورشیدی از شهرستان سمنان با 3 امتیاز نایب قهرمان و محبوبه عرب زینلی از شهرستان شاهرود سوم شد.

لازم به ذکر است این دوره از مسابقات با داوری محمدرضا پریمی و به سرپرستی علیرضا نیک فرجام در دو بخش آقایان با  16 شرکت کننده و بانوان با 8 شرکت کننده به ترتیب در 7 و 4 دور به روش سوئیسی طی دو روز برگزار شد. قهرمان زیر 20 سال در بخش آقایان (اهواز) و بانوان(گلستان) به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

آیین نامه مسابقات انتخابی شطرنج قهرمانی زیر 20 سال استان سمنان