معمای هفتگی
معمای شماره 1
معمای شماره 1
سفید شروع و در 3 حرکت مات می کند.
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


مجمع سالیانه هیئت شطرنج

مجمع سالیانه هیئت شطرنج به ریاست خانم بیات دبیر محترم فدراسیون شطرنج برگزار گردید.

مجمع سالیانه هیئت شطرنج استان به ریاست خانم بیات دبیر محترم فدراسیون و با حضور اکثریت اعضاء در سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان استان سمنان برگزار گردید در این جلسه ابتدا آقای گل هاشم رئیس هیئت ضمن عرض خیر مقدم به اعضاء حتضر گزارش کاملی از فعالیت های سال جاری هیئت استان، تقویم ورزشی سال 97 و گزارش عملکرد مالی هیئت استان را اعلام و مفاد کلی آن به تایید کلیه اعضاء مجمع رسید. سپس آقای ایزد بخش معاونت محترم اداره کل نیز ضمن عرض خیر مقدم از فعالیت های گسترده هیئت تشکر و کسب عنوان رتبه هشتم هیئت شطرنج استان در سال 95 از سوی فدراسیون را گام بزرگ در راه رسیدن به اهداف عالیه شطرنج استان دانست.در ادامه اعضای محترم مجمع ضمن معرفی خود، هر یک درخواست های خود را ارائه نمودند.خانم بیات نیز با جمع بندی کلیه مباحث کلیات برنامه های پیشنهادی را مورد تایید و تصویب رساندند.

در پایان جلسه از زحمات یک ساله روسای هیئت شطرنج شهرستان های تابعه و کمیته های مختلف تقدیر و تشکر به عمل آمد.

موضوعات سایت