معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


رئیس هیئت شهرستان آرادان


آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی زیر 20 سال استان سمنان

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی زیر 20 سال استان سمنان

25 الی 26 آبان ماه 96 - شهرستان گرمسار

گرامیداشت روز دانش آموز

هیات شطرنج استان سمنان در نظر دارد به منظور شناسایی نفرات برتر و معرفی منتخبین به مسابقات قهرمانی کشور اقدام به برگزاری مسابقات قهرمانی زیر 20 سال دختران و پسران در سال 96 می نماید.

مسابقات روز پنج شنبه مورخ 25 آبان 96 ساعت 10:30 صبح در خانه شطرنج گرمسار و به ميزباني هيئت شطرنج شهرستان گرمسار برگزار خواهد شد. (حضور تمامی بازیکنان رأس ساعت 10 صبح در محل مسابقه الزامی می باشد)

مقررات فدراسيون جهاني شطرنج حاکم بر مسابقات است.

مسابقات به روش سوئيسی و در 5 یا 7 دور برگزار خواهد شد.

زمان بازی برای هر بازیکن عبارت از 45 دقيقه براي کل بازی با 10 ثانيه زمان اضافی به ازای انجام هر حرکت از اولین حرکت بازی

رده بندي براساس مجموع امتيازات کسب شده توسط هر بازيکن در پایان مسابقات تعيين خواهد شد و چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات یکسان کسب کرده باشند براي تعيين رتبه آنها از روش شکستن امتياز به شرح زير به ترتيب اولويت استفاده خواهد شد:

الف)رویارویی مستقیم ( اگر بازیکنان هم امتیاز همه با هم بازی کرده باشند.)    ب)بوخ هولز    ج)تعداد برد بیشتر (بازی انجام نشده محاسبه می گردد.)    د)مجموع بوخ هولز  

هرگونه اعتراض به رای سرداور تا پایان همان دور و با درخواست کتبی و پرداخت مبلغ 40000 تومان امکان پذیر است. بدیهی است اگر اعتراض وارد باشد مبلغ دریافتی مسترد می گردد.

ارائه معرفی نامه از سوی هیئت های شهرستان ها به هیئت میزبان الزامی می باشد در غیر این صورت میزبان از پذیرش افراد فاقد معرفی نامه معذور خواهد بود.(بازیکنان شاهرود معرفی نامه خود را از اداره ورزش و جوانان دریافت نمایند)

تاخیر بیش از 20 دقیقه از اعلام زمان بازیها به منزله باخت بازیکن خواهد بود.

متولدین 76/10/11 به بعد رده سنی زیر 20 سال محسوب می‌شوند.

بازیکنان باید فتوکپی شناسنامه خود را همراه داشته باشند.

به نفرات اول تا سوم حکم قهرمانی اهدا خواهد شد.

نفر برتر آقایان و بانوان در صورت وجود اعتبار به مسابقات قهرمانی زیر 20 سال کشور اعزام خواهند شد.

ورودیه مسابقات برای کلیه بازیکنان مبلغ 20000 تومان می باشد.

هزینه خوابگاه 15000 تومان می باشد.

آخرین مهلت ثبت نام روز سه شنبه 96/08/23 می باشد.

بازیکنان می بایست مبلغ ورودیه و هزینه خوابگاه را تا تاریخ ذکرشده به شماره حساب 0110738264006 بانک ملی به نام هیئت شطرنج شهرستان گرمسار واریز نمایند و اصل فیش واریزی را روز مسابقه به مسئول مسابقات تحویل دهند.

آدرس محل برگزاری:  گرمسار - خیابان تختی -  کوچه شهید حیدر کمالی - جنب سالن کشتی

خوابگاه: سرای ورزشکاران شهرستان گرمسار

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 09122319628(آقای جهاندیده) و 09013275302(حاتمی) تماس حاصل نمایید.