معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


مسابقات انتخابی رده های سنی ۸ تا ۱۸ دختران و پسران استان سمنان

این مسابقات با شرکت 46 شرکت کننده از شهرستان های سمنان، دامغان و مهدیشهر و به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، به صورت دوره ای و سوئیسی به مدت دو روز در محل خانه شطرنج سمنان برگزار گردید.

نتایج کلی مسابقات به شرح ذیل می باشد.

رده سنی زیر 8 سال دختران:

النا ابراهیمی مقام اول از سمنان، یسنا اعرابی مقام دوم از سمنان و ستایش عاملو مقام سوم از سمنان

رده سنی زیر 8 سال پسران:

آریا آخوندی مقام اول از سمنان، آرش عبدالشاه  مقام دوم از سمنان و امیرخلاقی مقام سوم از سمنان

رده سنی زیر 10 سال دختران:

مائده جوادی فرد مقام اول از سمنان، زهرا جعفریان مقام دوم از سمنان

رده سنی زیر 10 سال پسران:

مهراد سلامت منش مقام اول از سمنان، نیما نورائی  مقام دوم از سمنان و امیرمحمد نیکو مقام سوم از سمنان

رده سنی زیر 12 سال دختران:

رومینا مزدارانی مقام اول از سمنان، آیناز مصطفایی مقام دوم از سمنان و بهار علی امید مقام سوم از سمنان

رده سنی زیر 12 سال پسران:

سانی علیانی مقام اول از سمنان، محمدهادی ذوالفقارخانیان  مقام دوم از مهدیشهر و محمدمهدی گل هاشم مقام سوم از سمنان

رده سنی زیر 14 سال دختران:

مریم چتری مقام اول از سمنان

رده سنی زیر 14 سال پسران:

مهیار سلامت منش مقام اول از سمنان، امیر رضا خراسانی  مقام دوم از سمنان وابوالفضل عوض آبادیان مقام سوم از دامغان

رده سنی زیر 16 سال دختران:

ستایش علائیان مقام اول از سمنان، آیدا مطلبی مقام دوم از سمنان

رده سنی زیر 16 سال پسران:

مهدیار ذوالفقارخانیان مقام اول از مهدیشهر، احمد بابایی  مقام دوم از سمنان و امیراحمد روحانی مقام سوم از دامغان

رده سنی زیر 18 سال دختران:

آرمیتا جلالیون مقام اول از سمنان

رده سنی زیر 18 سال پسران:

سجاد مویدی زاده مقام اول از سمنان، همایون پیشیار مقام دوم از سمنان و حسین کسائیان مقام سوم از مهدیشهر

لازم به ذکر است آیین اختتامیه مسابقات به طور باشکوهی برگزار و احکام قهرمانی قهرمانان توسط ایزدبخش معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان و شاهورانی نسب رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سمنان و گل هاشم رئیس هیات شطرنج استان سمنان اهدا شد.

مسابقات انتخابی رده های سنی ۸ تا ۱۸ دختران و پسران استان سمنان

مسابقات انتخابی رده های سنی ۸ تا ۱۸ دختران و پسران استان سمنان

مسابقات انتخابی رده های سنی ۸ تا ۱۸ دختران و پسران استان سمنان

مسابقات انتخابی رده های سنی ۸ تا ۱۸ دختران و پسران استان سمنان

مسابقات انتخابی رده های سنی ۸ تا ۱۸ دختران و پسران استان سمنان

مسابقات انتخابی رده های سنی ۸ تا ۱۸ دختران و پسران استان سمنان

مسابقات انتخابی رده های سنی ۸ تا ۱۸ دختران و پسران استان سمنان

مسابقات انتخابی رده های سنی ۸ تا ۱۸ دختران و پسران استان سمنان

مسابقات انتخابی رده های سنی ۸ تا ۱۸ دختران و پسران استان سمنان