معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی استان سمنان (سال 96)

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی استان سمنان

رده های سنی زیر 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 سال دختران و پسران

گرامیداشت هفته دولت

2 لغایت 3 شهریور 1396

هدف:

به منظور شناسایی نفرات برتر و معرفی منتخبین به مسابقات قهرمانی کشور هیئت شطرنج استان سمنان اقدام به برگزاری مسابقات قهرمانی رده های سنی دختران و پسران در سال 96 می نماید.

شروع مسابقات:

تمامی مسابقات روز پنج شنبه 2 شهریور 1396 راس ساعت 10 صبح آغاز خواهد شد (بازیکنان می بایست نیم ساعت قبل از شروع دور اول در سالن مسابقات حضور داشته باشند)

قوانین و مقررات:

کلیه قوانین و مقررات فیده در مسابقات اعمال می گردد.

مسابقات در 5 الی 7 دور به روش سوئیسی برگزار می گردد.

زمان بازی ها برای هر بازیکن 60 دقیقه تعیین شده و به ازاء هر حرکت 10 ثانیه به زمان بازیکنان اضافه خواهد شد.

تاخیر بیش از 30 دقیقه از اعلام زمان بازیها به منزله باخت بازیکن خواهد بود.

غیبت غیر مجاز به منزله انصراف از ادامه مسابقات بوده و شامل محرومیت اعلام شده از سوی کمیته انضباطی هیئت استان خواهد شد.

هرگونه اعتراض به رای سرداور تا پایان همان دور و با درخواست کتبی و پرداخت مبلغ 40000 تومان امکان پذیر است.بدیهی است اگر اعتراض وارد باشد مبلغ دریافتی مسترد می گردد.

پوئن شکنی:

نفرات برتر براساس امتیازات کسب شده تعیین خواهند شد چنانچه 2 و یا چند بازیکن در امتیازی برابر بودند از شکستن امتیاز به روشهای زیر برای تعیین نفرات برتر استفاده خواهد شد:

پوئن شکنی:

الف: رویارویی مستقیم  ب: تعداد برد بیشتر  ج: بوخ هولز قطع شده 1  د: بوخ هولز قطع شده 2

ه: مجموع بوخ هولز

شرایط سنی بازیکنان:

متولدین 88/10/11 به بعد       رده سنی  8 سال

متولدین 86/10/11 به بعد       رده سنی 10 سال

متولدین 84/10/11 به بعد       رده سنی 12 سال

متولدین 82/10/11 به بعد       رده سنی 14 سال

متولدین 80/10/11 به بعد       رده سنی 16 سال

متولدین 78/10/11 به بعد       رده سنی 18 سال

وروديه مسابقات:

وروديه مسابقات مبلغ 25000 تومان مي باشد.

هزينه خوابگاه به ازاي هر شب 15000 تومان مي باشد.

به سه نفر برتر هر رده حکم قهرماني اهدا خواهد شد.

شرايط ثبت نام شرکت کنندگان:

آخرين مهلت ثبت نام تاريخ 29 مرداد 1396 ساعت 24 مي باشد.(بعد از اين ساعت سايت بسته خواهد شد)

ثبت نام مسابقات به صورت اينترنتي و از طريق سايت هيئت شطرنج استان سمنان به نشاني http://semnanchess.ir  انجام مي پذيرد.

بازيکنان مي بايست قبل از شروع دور اول اصل و فتوکپي شناسنامه خود را به مسئول مسابقات تحويل دهند.

تبصره 1: در صورت تامين اعتبار، نفرات برتر به مسابقات کشوري اعزام خواهند شد لذا حق هرگونه اعتراض از سوي نفرات قهرمان سلب و در صورت عدم تمايل، مي توانند در مسابقات انتخابي استان شرکت ننمايند.

تبصره 2: در صورتي که دربعضي از رده ها تعداد شرکت کنندگان کمتر از حد معمول باشد، آن رده به صورت دوره اي برگزار خواهد شد.

تبصره 3: اگر در برخي از رده ها تعداد شرکت کنندگان (دختران يا پسران) يک يا دو نفر باشند هيئت استان در خصوص نحوه شرکت آنها در مسابقات تصميم نهايي را خواهد گرفت

تبصره 4: تنها افرادي جهت شرکت در مسابقات مجوز حضور خواهند داشت که اسامي آنها به صورت مکتوب از سوي هيئت هاي شطرنج شهرستان هاي تابعه به هيئت استان ارسال شده باشد. حتي اگر فردي ثبت نام آنلاين نموده ولي نامش در ليست ارائه شده نباشد اجازه حضور در مسابقات را نداشته و هزينه ثبت نام مسترد نخواهد شد.

تبصره 5: بعد از تاريخ اعلام شده هيچگونه ثبت نامي انجام نخواهد شد.

محل ثبت نام و برگزاري مسابقات:

سمنان - بلوار بسيج - ابتداي بلوار ورزش - مجموعه ورزشي الغدير - خانه شطرنج سمنان

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بيشتر: 33438766-023 (ساعت 18 الي 21)

فکس هيئت استان: 33453740-023