معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


دومین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی استان سمنان

آیین نامه دومین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی استان سمنان

جام زنده یاد امیر حسین مشرف

ویژه بازیکنان با درجه زیر 2200 و بدون ریتینگ

28 الی 30 تیر 96

شهرستان سمنان

هیات شطرنج استان سمنان در نظر دارد به منظور توسعه کمی و کیفی شطرنج، مسابقات قهرمانی استان در 2 گروه بانوان و آقایان را به طور همزمان و با شرایط زیر برگزار نماید.

مسابقات از روز چهارشنبه مورخ 28 تیر ماه 96 ساعت 10 صبح در خانه شطرنج سمنان آغاز می شود.(حضور تمامی بازیکنان رأس ساعت 9:30 در محل مسابقه الزامی است)

مسابقه در 7 یا 9 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

جدول فوق جهت محاسبه ریتینگ به فیده ارسال خواهد شد.

زمان بازی برای هر بازیکن 60 دقیقه به همراه 30 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت می باشد.

عضویت در سیستم جامع فدراسیون برای شرکت کنندگان الزامی است.

مدت زمان تاخیر در آغاز هر دور 30 دقیقه می باشد.

غیبت غیر مجاز به منزله انصراف از ادامه مسابقات بوده و شامل محرومیت اعلام شده از سوی فدراسیون خواهد شد.

هرگونه اعتراض به رای سرداور تا پایان همان دور و با درخواست کتبی و پرداخت مبلغ 400000 ریال امکان پذیر است. بدیهی است اگر اعتراض وارد باشد مبلغ دریافتی مسترد می گردد.

رده بندی نهایی بر اساس امتیازات کسب شده در پایان مسابقات تعیین خواهد شد. چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازی یکسان کسب نمایند برای تعیین رتبه از روش زیر استفاده خواهد شد:

الف) رویارویی مستقیم  ب) تعداد برد بیشتر  ج) بوخ هولز قطع شده 1  د) بوخ هولز قطع شده ۲  ه)مجموع بوخ هولز

نفر برتر آقایان و بانوان از استان سمنان با هزینه هیئت استان به مسابقات قهرمانی کشور (مرحله نیمه نهایی) اعزام می گردد.

ورودیه مسابقات برای کلیه بازیکنان مبلغ 400000 ریال می باشد.

هزینه خوابگاه برای دو شب مجموعا 20000 ریال می باشد.

آخرین مهلت ثبت نام روز دوشنبه  96/04/26 می باشد.

بازیکنان می بایست مبلغ ورودیه و هزینه خوابگاه را تا تاریخ ذکرشده به شماره حساب 0110500537008 بانک ملی به نام هیات شطرنج استان سمنان واریز نمایند و اصل فیش واریزی را روز مسابقه به مسئول مسابقات تحویل دهند.

جوایز مسابقات:

مقام اول 1800000 ریال + 3000000 ریال هزینه شرکت در مسابقات نیمه نهایی قهرمانی مردان کشور

مقام دوم 1800000 ریال + 1000000 ریال کمک هزینه شرکت در جشنواره سراسری کشور به عنوان نماینده استان

مقام سوم 1350000 ریال

نفر چهارم 990000 ریال

نفر پنجم 720000 ریال

نفربرتر بدون ریتینگ  630000 ریال

نفر برتر زیر 20 سال 630000 ریال (متولدین 11/10/11 به بعد)

نفر برتر زیر 14 سال 630000 ریال (متولدین 82/10/11 به بعد)

مقام اول بانوان 3000000 ریال هزینه شرکت در مسابقات مسابقات جشنواره سراسری  بانوان کشور

توضیح یک: در صورتی که کسی در دو قسمت مقام بیاورد فقط جایزه بالاتر به او تعلق خواهد گرفت.

توضیح دو: در صورتی به رده 20 و 14 سال جایزه تعلق خواهد گرفت که بیش از 6 بازیکن حضور داشته باشند

توضیح سه: اگر تعداد شرکت کنندگان کمتر از 60 نفر باشند 10%  از مجموع جوایز کسر خواهد شد و  به ازای هر 5 شرکت کننده  بیشتر مبلغ 1000000 ریال به مجموع جوایز اضافه خواهد شد.

توضیح چهار: اگر شخصی از خارج از استان به مقام اولی رسید جایزه نفر دوم شامل حال وی می شود.

توضیح پنجم: در صورتی به مقام اول بانوان 3000000 ریال هزینه شرکت در مسابقات جشنواره سراسری  بانوان کشور تعلق خواهد گرفت که بیش از 8 بازیکن حضور داشته باشند.

 

همچنین مسابقه قهرمانی بلیتس استان در روز پنجشنبه 96/04/29 ساعت 21:00  با شرایط ذیل  برگزار می گردد.

قوانین فیده حاکم بر مسابقات می باشد.

مسابقه در 7 یا 9 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

ریتینگ بازیکنان در این مسابقات محاسبه می گردد.

زمان بازی برای هر بازیکن 5 دقیقه می باشد.

عضویت در سیستم جامع فدراسیون برای شرکت کنندگان الزامی است.

نفر برتر (از استان سمنان) با هزینه هیئت استان به مسابقات بلیتس قهرمانی کشور اعزام می گردد.

ورودیه مسابقه بلیتس 100000 ریال می باشد

میزان 85% از کل ورودیه به سه نفر برتر تعلق می گیرد.

آدرس محل برگزاری: سمنان - بلوار بسیج - مجتمع ورزشی الغدیر - خانه شطرنج سمنان

تلفن تماس: 33438766-023 (از ساعت 18 الی 21)