معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


مسابقات شطرنج ریتد فکری جام شاهوار (زیر 2200)

آیین نامه مسابقات شطرنج ریتد فکری جام شاهوار – زیر 2200

گرامیداشت میلاد حضرت رسول

شهرستان شاهرود

24 لغایت 27 آذر 1395

مسابقات از روز چهار شنبه مورخ  1395/09/24 ساعت 17:00 در خانه شطرنج شاهرود آغاز می شود.

قوانین فیده حاکم بر مسابقات می باشد.

مسابقه در 9 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

ریتینگ بازیکنان در این مسابقات محاسبه می گردد.

زمان بازی برای هر بازیکن 60 دقیقه به همراه 30 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت می باشد.

عضویت در سیستم جامع فدراسیون برای شرکت کنندگان الزامی است.

مدت زمان تاخیر در آغاز هر دور 30 دقیقه می باشد.

هرگونه اعتراض به رای سرداور، تا پایان همان دور و با درخواست کتبی و پرداخت مبلغ 400/000 ریال امکانپذیر است، بدیهی است اگر اعتراض وارد باشد مبلغ دریافتی مسترد می گردد.

غیبت غیر مجاز به منزله انصراف از ادامه مسابقات محسوب شده و شامل محرومیت اعلام شده از سوی فدراسیون نیز خواهد شد.

رده بندی نهایی بر اساس امتیازات کسب شده در پایان مسابقات تعیین خواهد شد .چنانچه دو یاچند بازیکن امتیازی یکسان کسب نمایند برای تعیین رتبه از روش زیر استفاده خواهد شد:

الف) رویارویی مستقیم ( اگر بازیکنان هم امتیاز همه با هم بازی کرده باشند.)

ب)  بوخ هولز قطع شده 1   

ج)  بوخ هولز قطع شده 2

د)  بوخ هولز متوسط 1

ه) مجموع بوخ هولز

ورودیه مسابقات برای کلیه بازیکنان تا تاریخ 18 آذر مبلغ 500/000 ریال و بعد از آن 700/000 ریال می باشد.

هزینه خوابگاه:

در صورت ثبت نام تا تاریخ  18 آذر خوابگاه عمومی برای استفاده کنندگان رایگان می باشد و بعد از آن تاریخ برای هر شب 100/000 ریال

سوئیت با امکانات مناسب نیز موجود می باشد.

آخرین مهلت ثبت نام روز 22 آذر می باشد.

جوایز مسابقات:

مقام اول ------------------------ 10/000/000 ریال

مقام دوم ------------------------- 8/000/000 ریال

مقام سوم ------------------------ 5/000/000 ریال

مقام چهارم ----------------------- 4/000/000 ریال

مقام پنجم ------------------------ 3/000/000 ریال

مقام ششم ---------------------- 2/000/000 ریال

مقام اول بانوان ------------------- 1/000/000 ریال

مقام اول پیشکسوتان ----------- 1/000/000 ریال

مقام اول ریتینگ زیر 1800 ------ 1/000/000 ریال

مقام اول زیر 20  سال ---------- 1/000/000 ریال

مقام اول زیر 14 سال ----------- 1/000/000 ریال

مقام اول زیر 10 سال ----------- 1/000/000 ریال

مقام اول بدون ریتینگ ---------- 1/000/000 ریال

امتیاز آورترین بازیکن شاهرود -- 1/000/000 ریال

توضیح یک: در صورتی که کسی در دو قسمت مقام بیاورد فقط جایزه بالاتر به او تعلق خواهد گرفت.

توضیح دو: در صورتی به هرگروه جایزه تعلق خواهد گرفت که در آن گروه بیش از 5 بازیکن حضور داشته باشند.

توضیح سه: در صورتی که تعداد شرکت کنندگان کمتر از 70 نفر باشند، تمام مبلغ ورودی جایزه داده خواهد شد.

برنامه مسابقات

روز

تاریخ

ساعت

دور

چهارشنبه

95/09/24

17:00

اول

پنج شنبه

95/09/25

9:00

دوم

پنج شنبه

95/09/25

15:00

سوم

پنج شنبه

95/09/25

18:00

چهارم

جمعه

95/09/26

9:00

پنجم

جمعه

95/09/26

15:00

ششم

جمعه

95/09/26

18:00

هفتم

شنبه

95/09/27

9:00

هشتم

شنبه

95/09/27

15:00

نهم و اختتامیه

محل خوابگاه و برگزاری مسابقات:

شاهرود، نرسیده به پارک آبشار، مجموعه سرای ورزشکاران

تلفن تماس:   02332233230   آقای خراسانیان (دبیر هیات)  09195455875