معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


سومین دوره مسابقات شطرنج ریتد سریع

سومین دوره مسابقات شطرنج ریتد سریع

جام شاهوار  شاهرود

مسابقات از روز پنج شنبه مورخ  1395/09/04 ساعت 15:30 در خانه شطرنج شاهرود آغاز می شود.

مقررات فدراسیون جهانی شطرنج حاکم بر مسابقات می باشد.

مسابقه در 7 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد و ریتینگ محاسبه می شود.

داشتن کد سیستم جامع فدراسیون برای شرکت در مسابقه الزامیست.

زمان بازی برای هر بازیکن 20  دقیقه به همراه 10 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت می باشد .

رده بندی نهایی بر اساس امتیازات کسب شده در پایان مسابقات تعیین خواهد شد .چنانچه دو یاچند بازیکن امتیازی یکسان کسب نمایند برای تعیین رتبه از روش زیر استفاده خواهد شد:

الف) رویارویی مستقیم ( اگر بازیکنان هم امتیاز همه با هم بازی کرده باشند.)

ب)  تعداد برد بیشتر ( بازی های انجام نشده محاسبه می گردد.)        

ج)  بوخ هولز                       

د)  مجموع بوخ هولز                 

ورودیه مسابقات برای هر بازیکن 300/000 ریال می باشد.

جوایز مسابقات:

مقام اول --------------- 2/000/000 ریال

مقام دوم --------------- 1/500/000 ریال        

مقام سوم -------------- 1/000/000 ریال        

مقام چهارم ------------- 800/000 ریال

مقام پنجم   ------------ 600/000 ریال                        

مقام اول بانوان --------- 500/000 ریال (در صورت حضور بیش از 5 شرکت کننده)

(در صورتی که تعداد شرکت کنندگان بیشتر از 30 نفر باشد، به تعداد جوایز اضافه خواهد شد.)

خوابگاه برای شرکت کنندگان رایگان می باشد.

نحوه ثبت نام:

بازیکنان می بایست مبلغ ورودیه را تا روز سه شنبه 2 آذر به شماره حساب  0109571010007 بانک ملی  بنام هیات شطرنج شاهرود واریز نمایند.

توجه: در صورت ثبت نام بعد از تاریخ مقرر مبلغ ورودیه 350000 ریال خواهد بود و هزینه خوابگاه باید پرداخت گردد.

همچنین یک دوره مسابقات ریتد برق آسا نیز روز پنج شنبه 95/09/04 با شرایط ذیل برگزار می گردد:

مسابقه در 7 یا 9 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد و ریتینگ محاسبه می شود.

داشتن کد سیستم جامع فدراسیون برای شرکت در مسابقه الزامیست.

زمان بازی برای هر بازیکن 3  دقیقه به همراه 2 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت می باشد .

رده بندی نهایی بر اساس امتیازات کسب شده در پایان مسابقات تعیین خواهد شد .چنانچه دو یاچند بازیکن امتیازی یکسان کسب نمایند برای تعیین رتبه از روش زیر استفاده خواهد شد:

الف) رویارویی مستقیم ( اگر بازیکنان هم امتیاز همه با هم بازی کرده باشند.)

ب)  تعداد برد بیشتر ( بازی های انجام نشده محاسبه می گردد.)       

ج)  بوخ هولز                       

د)  مجموع بوخ هولز                 

ورودیه مسابقات برای هر بازیکن 150/000 ریال می باشد.

میزان 60 درصد از مبلغ ورودیه به نفرات برتر جایزه اهدا می گردد.

برنامه مسابقات

روز

تاریخ

ساعت

دور

پنج شنبه

95/09/04

15:00

اول- دوم - سوم

پنج شنبه

95/09/04

19:30

مسابقه بلیتس

جمعه

95/09/05

9:00

چهارم - پنجم - ششم

جمعه

95/09/05

14:30

هفتم و اختتامیه

محل ثبت نام و برگزاری مسابقات:

شاهرود، خیابان فردوسی، جنب باشگاه ناصر بیاری، هیات شطرنج شاهرود

تلفن:   32233230-023            آقای خراسانیان:    09195455875