معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی

در این دوره از مسابقات که با شرکت 70 نفر از شهرستان های آرادان، گرمسار، سمنان، دامغان و شاهرود طی روزهای چهاردهم و پانزدهم مرداد در خانه شطرنج سمنان برگزار گردید نتایج ذیل حاصل گردید.

رده سنی زیر 8 سال پسران: پرهام جعفری مقام اول – شهیارشاه حسینی مقام دوم – مسعود فرنود ترابی مقام سوم

رده سنی زیر 8 سال دختران: مائیده جوادی فر مقام اول – زینب میر عبدا... مقام دوم

رده سنی زیر 10 سال پسران: سروش علائیان مقام اول – امیرعباس ایراهیمی مقام دوم – مهراد سلامت منش مقام سوم

رده سنی زیر 10 سال دختران: رومینا مزدارانی مقام اول – سارا جواهری مقام دوم – سحر ابن علی مقام سوم

رده سنی زیر 12 سال پسران: مهدی قنبری مقام اول – محمد امین شرفیه مقام دوم – سانی علیانی مقام سوم

رده سنی زیر 12 سال دختران: پرنیا ستوده اصل مقام اول – فاطمه عرب احمدی مقام دوم

رده سنی زیر 14 سال پسران: مهراد الیکائی مقام اول – محمد فاضلی مقام دوم – علی ترابی مقام سوم

رده سنی زیر 14 سال دختران: نگار قانع مقام اول – ملینا میرآخورلی مقام دوم – معصومه جعفری مقام سوم

رده سنی زیر 16 سال پسران: حسین کسائیان مقام اول – سجاد مویدی زاده مقام دوم – امیر حسن عسکری مقام سوم

رده سنی زیر 16 سال دختران: آرمیتا جلالیون مقام اول – فاطمه فاضلی مقام دوم

رده سنی زیر 18 سال پسران: مهدی غریبشاه مقام اول – علیرضا چراغی مقام دوم – محمدرضا قنبری مقام سوم

رده سنی زیر 18 سال دختران: یگانه خورشیدی مقام اول – محبوبه عرب زینلی مقام دوم

در آیین اختتامیه این مسابقات که با شرکت آقایان گل هاشم(رئیس هیئت استان)، محمدرضا نداف(رئیس هیئت شهرستان)، مهندس رضا علی(عضو هیئت رئیسه)، عبدوس(نایب رئیس استان) و جمعی از شطرنج بازان و خانواده هایشان برگزار شد از 3 عزیز خبرنگار آقایان همتی و دهرویه و همچنین از سرکار خانم حامدی تقدیر و تشکر گردید.