معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


گزارش دور سوم و چهارم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور که در حکم انتخابی قهرمانی آسیا و جهان می باشد از تاریخ 1 لغایت 7 اردیبهشت 95 به میزبانی هیئت شطرنج استان سمنان در 9 دور به روش سوئیسی با حضور شطرنجبازانی از 12 استان کشور در حال برگزاری می باشد.

دور سوم:

در حالی دور سوم مسابقات بر روی 11 میز آغاز شد که همه نگاه ها به سه میز اول دوخته شده بود، چرا که بر روی میز یک حمیدی از مرکزی به دیدار استاد بین المللی موسوی از گیلان رفته بود که حاصل این دیدار سخت و نفس گیر تقسیم امتیازات بود.

بر روی میز 2 نوجوان افتخارآفرین مازندرانی سید کیان موسوی برابر جوان با تجربه تهرانی مرادی شکست خورد.

دیدار مهیج و زیبای استاد فیده پرافتخار مازندرانی آرین غلامی برابر علیرضا مقدم از گیلان به سود غلامی خاتمه یافت.

دور چهارم:

در حالی دور چهارم مسابقات خاتمه یافت که پیکار اندیشه ها بر روی میز یک آخرین پیکار خاتمه یافته این دور بود.

در این بازی تنگاتنگ امیر مسعود مرادی (2221) از تهران برابر استاد فیده پرافتخار مازندرانی آرین غلامی (2429) یک تساوی ارزشمند به دست آورد.

بر روی میز 2 مسابقه استاد بین المللی قدرتمند گیلانی سید خلیل موسوی برابر عضو تیم ملی نوجوانان ایران مهدی غلامی اوریمی از مازندران خیلی زودتر از تصور ابتدایی به سود موسوی خاتمه یافت.

اما مسابقه جذاب و دیدنی میز 3 بین امیر محمد حمیدی از مرکزی برابر سینا کره وند همدانی در حالی با تساوی خاتمه یافت که هر دو بازیکن تا آخرین لحظات در پی پیروزی بودند.

در این دور پیروزی سید کیان پور موسوی (1922) برابر داود وحدتیان (2025) از دیگر نتایج مهم این دور بود.

گزارش دور سوم و چهارم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور سوم و چهارم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور سوم و چهارم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور سوم و چهارم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور سوم و چهارم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور سوم و چهارم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور