معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور که در حکم انتخابی قهرمانی آسیا و جهان می باشد از تاریخ 1 لغایت 7 اردیبهشت 95 به میزبانی هیئت شطرنج استان سمنان در 9 دور به روش سوئیسی با حضور شطرنجبازانی از 12 استان کشور آغاز گردید.

دور اول:

در دور اول مسابقات تمامی بازیکنان مدعی برابر حریفان خود به پیروزی دست یافتند ونتیجه دور از انتظاری رقم نخورد.

لازم به ذکر است در این دوره از مسابقات حضور چهره هایی همچون استاد بین المللی سید خلیل موسوی، استاد فیده آرین غلامی، مهدی غلامی اوریمی و سید کیان پورموسوی که دارای افتخارات و عناوین جهانی، آسیایی و ملی هستند موید سطح کیفی مطلوب مسابقات است.

دور دوم:

بر روی میز یک استاد فیده پرافتخار شطرنج ایران آرین غلامی از مازندران برابر امیر حسین جمشیدی با مهره سیاه به پیروزی رسید.

بر روی میز دو استاد بین المللی پرقدرت گیلانی سید خلیل موسوی برابر کره وند با مهره سفید به پیروزی دست یافت.

مهمترین نتیجه این دور بر روی میز سه رقم خورد که در آن مهدی غلامی با درجه 2271 برابر علیرضا مقدم با درجه 2031 به تساوی قناعت کرد.

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

گزارش دور اول و دوم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور