معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


افتتاحیه قهرمانی شطرنج جوانان زیر 20 سال پسران کشور

وی ضمن عرض خیر مقدم به کلیه شرکت کنندگان در این مسابقات، ابراز امیدواری کرد که کیفیت مسابقات در حد بسیار مطلوبی باشد.

در مراسم افتتاحیه مسابقات جناب آقای پاشانجاتی سرداور و آقای چنگیزی رئیس اداره ورزش و جوانان سمنان موارد ضروری را به اطلاع شرکت کنندگان رساندند.

در این مراسم از 2 تن از پیشکسوتان شطرنج سمنان تقدیر و از پوستر و تندیس این مسابقات رونمایی شد.

در پایان مراسم افتتاحیه با حرکت نمادین آقای جوادی پیشکسوت شطرنج شروع مسابقات اعلام گردید. 

افتتاحیه قهرمانی شطرنج جوانان زیر 20 سال پسران کشور

افتتاحیه قهرمانی شطرنج جوانان زیر 20 سال پسران کشور

افتتاحیه قهرمانی شطرنج جوانان زیر 20 سال پسران کشور

افتتاحیه قهرمانی شطرنج جوانان زیر 20 سال پسران کشور

افتتاحیه قهرمانی شطرنج جوانان زیر 20 سال پسران کشور

افتتاحیه قهرمانی شطرنج جوانان زیر 20 سال پسران کشور