معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


کسب رتبه هشتم کشور توسط هیئت شطرنج استان سمنان

کسب رتبه هشتم کشور توسط هیئت شطرنج استان سمنان

کسب رتبه هشتم کشور توسط هیئت شطرنج استان سمنان

هیئت شطرنج استان سمنان توانست در ارزیابی عملکرد هیئت های شطرنج استانی در سال ۹۵ عنوان و رتبه هشتم بین هیئت های سراسر کشور را کسب کند.

به گزارش روابط عمومی هیئت شطرنج استان سمنان، مهندس پهلوانزاده طی نامه ای خطاب به آقای فتاحی مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان نوشت احتراما به اطلاع می رساند بر اساس ارزیابی عملکرد هیئت های شطرنج استانی در سال ۹۵ طبق محورها و شاخص های ارزیابی مصوب مجمع عمومی فدراسیون، هیئت شطرنج آن استان با احراز 561 از مجموع 1000 امتیاز ، رتبه هشتم را در بین استان ها کسب نموده است.