معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


گزارش دور پنجم مسابقات شطرنج قهرمانی پسران زیر 20 سال پسران کشور

دور پنجم:

مهمترین دیدار این دور و یا کل مسابقات بین استاد فیده آرین غلامی و استاد بین المللی سید خلیل موسوی پس از دیداری سخت و تنگاتنگ با تقسیم امتیازات خاتمه یافت.

بر روی میز دو پیکار اندیشه ها بین امیر مسعود مرادی و امیر محمد حمیدی برنده ای نداشت.

در میز سه امیر سالار جاوید فر با درجه 1974 برابر سیدکیان پورموسوی با درجه 1922 به پیروزی رسید.

در میز چهار علیرضا مقدم از گیلان با درجه 2031 در برابر کره وند همدانی با درجه 2101 به پیروزی رسید.

از نتایج جالب توجه این دور تساوی بین امیر حسین آروان 1847 و مهدی غلامی اوریمی 2271 بود.

در پایان دور پنجم سه شطرنجباز (امیر مسعود مرادی، سید خلیل موسوی و آرین غلامی) با چهار امتیاز به صورت مشترک در صدر جدول ایستاده اند.