معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


پیشنهادهایی برای والدین، مربیان، بازیکنان نونهال و نوجوان

شکست و پيروزي قسمتي از بازي است. درس هاي با ارزشي از يک بازي با هرنتيجه اي وجود دارد که کودکان مي توانند بياموزند.

بنابراين، اين بستگي به والدين و مربيان دارد تا به آنها براي يادگيري انگيزه داده و صحيح ترين کار را انجام دهند.

در اين جا پيشنهادهايي را براي والدين و مربيان بازيکنان نونهال و نوجوان دارم.

1- خودتان را کنترل کنيد

من درک مي کنم که والدين و مربيان وقتي که بچه ها و شاگردانشان شکست مي خورند، نوميد مي شوند. ولي همين زمان است که آنها به شما نياز دارند. فرياد زدن، جيغ کشيدن و کتک زدن کمکي نمي کند و باعث نفرت آنها از شطرنج و رقابت مي گردد .

2- محکم باشيد، از آنها پشتيباني کنيد و تشويقشان کنيد

وقتي کودکانتان مي برند، اين عالي است تشويقشان کنيد. گرچه وقتي مي بازند، حتي بيشتر به تشويق و حمايت نياز دارند. اين زماني است که آنها بيشتر به شما نياز دارند. در اين زمان آنها بيشتر به شما نياز دارند. در اين هنگام آنها بيشترين آسيب را مي بينند و نياز به تشويق دارند و بايد حس کنند که شما هنوز آنها را دوست داريد و از آنها حمايت مي کنيد.

3- شطرنج را براي آنها مفرح و انگيزه بخش سازيد

کودکان معمولا در تمرکز کردن براي مدت طولاني مشکل دارند . بنابراين شما بايد در هر زمان ، يک بازي را در نظر بگيريد و از بحث راجع به بازي ها و حريفان آينده اجتناب کنيد . به آنها بياموزيد تا در هر حرکت و هر بازي تمرکز داشته باشند . و زماني که آن بازي به پايان رسيد حالا بر بازي آينده تمرکز کنيد.

4- ريتينگ اهميتي ندارد

بسياري ازمربيان ووالدين در مورد ريتينگ نگران هستند. اين تنها يک عدد است. ريتينگ در سنين کودکي بي اهميت مي باشد و در چنين سنيني طبيعي نمي باشند و بستگي به محل زندگي کودکان دارد.

بعلاوه بيشتر کودکان در اينترنت به بازي شطرنج مي پردازند و ميتوانند در بين مسابقات بهتر شوند بنابراين ريتينگ آنها در پشت ميز (صفحه شطرنج) نمي تواند اين امر را انعکاس دهد. به نونهالان بياموزيد در مقابل وضعيت (پوزسيون) بازي کنند و نه در مقابل حريفان. به آنها اجازه ندهيد حريفان خود را بزرگ کرده و يا آنها را دست کم گيرند.

5- اصول شطرنج را رعايت کنيد

به کودکانتان بياموزيد اصول پايه ( اوليه ) شطرنج را رعايت کنند

کنترل مرکز!

مرکز شامل خانه هاي  e4، e5 ، d5 ،d4  مي باشد. بنابراين هرگاه بازي را شروع مي کنيد، پياده هاي خود را در مرکز قرارداده و مرکز را تا آنجا که ميتوانيد کنترل و اشغال کنيد.

سوارهاي خود را به سرعت گسترش دهيد

اسب ها و فيل ها يتان را بيرون آوريد. اين کار را قبل اين که بخواهيد حريف را کيش و مات کنيد انجام دهيد.

در سريعترين زمان قلعه برويد

در اولين فرصت قلعه برويد تا به شاه خود امنيت بخشيد. بياد داشته باشيد در صورتي که شاه شما در امنيت نباشد، نمي توانيد پيروز شويد و اول شما کيش و مات مي شويد. بنابراين قلعه رفتن را فراموش نکنيد! بعد از اين که قلعه رفتيد، با گسترش وزير خود ارتباط رخ هاي خود را برقرار سازيد.

از سوارهاي خود حمايت کنيد و آنها را بدون حمايت رها نکنيد.

هريک از سوارهاي شما خيلي ارزش دارند بنابراين آنها را از دست ندهيد.

لذت ببريد!

به زيبايي ببريد و با ا فتخار شکست بخوريد! اول و بيشتر از همه شطرنج بايد سرگرمي باشد. گاهي مي بريد و گاهي مي بازيد و همه اين ها جزئي از بازي است. وقتي پيروز شديد جوانمرد باشيد و از زدن حرف هاي ناپسند در مورد حريف و تمسخر او خودداري کنيد. و هنگام شکست جوانمردتر بوده و ناراحت نباشيد. با حريف خود دست داده و به او تبريک بگوييد. اين کار موجب دوستي خوب و طولاني بين شما خواهد شد.

6- گذشته را فراموش کنيد

هر نونهالي بازي هاي بدي خواهد داشت. اگر بخواهيد بازي را بررسي کرده تا از اشتباهات درس بگيريد خيلي خوب است. ولي خيلي در مورد شکست خود را سرزنش نکنيد. بازيکنان بايد ادامه داده و بر بازي آينده تمرکز کنند. به کودکان خود کمک کنيد تا آرامش داشته و بر دورهاي آينده تمرکز کنند. عصبانيت و ناراحتي در مورد يک شکست هيچ گونه کمکي به شما نمي کند. در غير اين صورت بازي هاي آينده را تحت تاثير قرار خواهد داد.

7- به سرعت بازي نکنيد

به کودکان خود بياموزيد تا از زمان خود درهمه مراحل بازي بدرستي استفاده کنند. بسياري از کودکان حرکت خود را با سرعت حريفشان انجام مي دهند.

اين کار را نکنيد!

با سرعت خود بازي کنيد. حتي وقتي آنها وضعيت برنده دارند، ضمن مراقبت از زمان خود بايد مواظب دام ها و حملات متقابل حريف نيز باشند.

سخن مشهوري است که مي گويد : پايان نمي يابد تا زماني که پايان يابد . بنابراين هر حرکت در هر وضعيت مهم است.

8- نيروي (انرژي) خود را حفظ کنيد

من مي دانم که اين کار سخت است. با اين وجود تلاش کنيد به کودکان خود کمک کنيد تا نيروي خود را حفظ کنند. بسياري از کودکان دوست دارند تا بدوند و بازي کنند. اين خيلي خوب است ولي نه 15 یا 30 دقيقه قبل از شروع بازي. آنها بايد به آرامي قدم بزنند و هواي تازه استفاده کنند، تمرکز کرده و ذهن خود را براي نبرد بعدي آماده کنند.